Carpe Diem prijevodi

  • Hrvatski
  • English
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español

Cijene prijevoda, lekture i korekture teksta, popusti i dodatne usluge

Obračun prijevoda

Kao osnovicu za obračun prijevoda uzimamo izvorni jezik, osim za prijevode tekstova pisanih simbolima, gdje je osnovica tekst na latiničnom pismu. Izvorni jezik je jezik s kojeg se tekst prevodi, a ciljni je onaj na koji se tekst prevodi.

Pismeni prijevodi obračunavaju se prema broju autorskih kartica za prijevode sa hrvatskog na strane jezike i obratno. Autorsku karticu čini 1500 slovnih znakova s razmacima obračunatih računalom (sukladno statistici MS Worda - characters with spaces). Ukupan broj znakova s praznim mjestima dijeli se s 1500, a dobiveni iznos označava broj autorskih kartica. Za prijevode sa stranog jezika na strani jezik, prijevod se obračunava po broju riječi.

Sljedeće posebne usluge naplaćuju se dodatno:

Korektura teksta

Prevođenje teksta ili priprema istog za ispis ili prijepis često može dovesti do pogrešaka, kao na primjer krivih akcenata ili rastavnica u nekim jezicima. Naši djelatnici - kvalificirane stručne osobe - vrlo pažljivo traže moguće pogreške te ih uklanjaju.

Korektura već prevedenog teksta sa do 30% pogrešaka obračunava se u iznosu od 40% cijene prijevoda, 30-50% u iznosu od 60% cijene prijevoda, a preko 50% po punoj cijeni prijevoda, s obzirom na to da se u tom slučaju pristupa izradi novog prijevoda.

Lektura i stilska obrada teksta

Prevođenje na određene jezike katkad nužno stvara veće ili manje dijelove teksta nego sto je poželjno. Stoga naši lektori obrađuju tekst kako bi prijevod bio što sličniji originalnom tekstu, te provjeravaju da li su napravljene pogreške u pisanju, gramatičke ili pravopisne pogreške, da li je sve jasno ili je nešto možda izostavljeno. Lektori također provjeravaju korišteni vokabular i stil, usuglašavaju tekst ako je na njemu radilo više prevoditelja i objedinjuju ga u jednu cjelinu, provjeravaju kratice, znamenke, imena, razmake, tablice, brojeve i slično.

Pored toga, tu je i lokalizacija, odnosno, prilagođavanje prijevoda duhu jezika na koji se prevodi.

Složenost teksta

Stručni prijevodi su prijevodi tekstova unutar određenog stručnog područja ili prijevodi tekstova koji sadrže tehničke izraze koji zahtijevaju stručno znanje predmetne tematike.

Stručni prijevodi u pravilu su skuplji od običnih prijevoda, jer se tekst koji klijent dobije sastoji od naizgled samo nekoliko stranica teksta, međutim, tih nekoliko stranica zahtijeva itekakav trud, vrijeme i poznavanje stručne terminologije. Osim toga, stručni prevoditelji kontinuirano nadograđuju svoje obrazovanje raznim seminarima i edukacijama, te stalno popunjavaju vlastitu biblioteku kako bi imali odgovarajuću opremu za prijevod tekstova iz mnogobrojnih različitih stručnih područja.

Hitni prijevod

Hitnim će se smatrati prijevod 6 i više autorskih kartica sa stranog na hrvatski jezik, odnosno 5 i više kartica teksta s hrvatskog na strani jezik izrađen u jednom radnom danu, pri čemu se u obzir uzimaju samo radni dani, ne računajući dan primitka teksta i dan isporuke prijevoda. Za stručnije prijevode ovi iznosi kartica mogu varirati. Radni dan podrazumijeva svaki dan u tjednu od ponedjeljka do petka.

Za hitnost prijevoda obračunava se "hitna tarifa" koja uvećava cijenu prijevoda za 30-100% ili prema dogovoru i to kako slijedi:

a) za prijevod 6-8 kartica sa stranog na hrvatski jezik, odnosno, 5-7 kartica sa hrvatskog na strani jezik – 30%

b) za prijevod 9-10 kartica sa stranog na hrvatski jezik, odnosno, 8-9 kartica sa hrvatskog na strani jezik – 50%

c) za prijevod 11 i više kartica sa stranog na hrvatski jezik, odnosno, 10 i više kartica sa hrvatskog na strani jezik – 30'%

Posebna grafička obrada

Prilikom prevođenje nastojat ćemo zadržati što je više moguće izvorni izgled teksta, sa svim detaljima poput podebljanih ili ukošenih slova, podcrtanih riječi, naslova, slika, tablica, itd. U tom smislu je i naše cijene prijevodi uključena jednostavna grafička obrada teksta.

Ako nam tekst za prijevod pošaljete u elektroničkom obliku, u programu Word, Excel, Power Point i sl., jednostavno ćemo izvorni tekst zamijeniti prijevodom i pritom zadržati formu izvornika.

Međutim, ako je izgled izvornog teksta složeniji, na primjer, ako ima veliki broj tablica i grafova, ili ako tablice sadrže previše teksta pa se nakon prijevoda zbog toga bitno mijenja izgled i postavke tablice, dodatno naplaćujemo grafičku obradu teksta kao posebnu uslugu.

Popusti

Svi probni prijevodi, poslani kao upit su besplatni. (maksimum 55 riječi).

Povremeno jezično savjetovanje telefonom ili elektroničkom poštom u uredovno vrijeme od 8 do 17 sati bez naknade.

Povremeno jezično savjetovanje telefonom ili elektroničkom poštom u hitnim slučajevima od 0 do 24 sata bez naknade (svakako prethodno najaviti mogućnost istog). Besplatna dostava materijala kod većih narudžbi.

Ispis, pohrana i dostava obrađenih dokumenata

U većini slučajeva, dobar "timing" izuzetno je bitan u prevođenju.

U prosjeku, jedan prevoditelj dnevno prevede oko 5 stranica teksta, ali ukoliko vam je potrebno da prijevod bude gotov u kraćem vremenskom roku, u mogućnosti smo ponuditi vam i express prijevod, u slučaju kojeg uključujemo veći broj iskusnih prevoditelja kako bi posao bio gotov do ugovorenog roka.

Kad god je to moguće, sve prevedene tekstove dostavljamo u istom stilu i fontu kao što je i original.

Prevedene tekstove dostavljamo vam prema vašoj želji – original poštom ili kopiju faksom, na e-mail, na CD-u ili disketi, kao dokument u Wordu, Publisheru, PDF-u i dr.

Ispis, pohrana i slanje dokumenata elektronskom poštom su besplatni. Dostava dokumenata obračunava se sukladno važećem cjeniku tražene kurirske službe (Bike Express, CityExpress, Overseas, Hrvatska pošta i dr.)

Rokovi za usluge prevođenja su fleksibilni i određuju se na temelju individualne osnove koja ovisi o sadržaju i težini originalnog teksta.