Carpe Diem prijevodi

  • Hrvatski
  • English
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español

Ovjereni prijevodi

Ovjereni prijevod je onaj koji vrši nadležni sudski tumač i koji svojim pečatom ovjerava istovjetnost prevedenog teksta s izvornikom.

Sudski tumač je osoba koju imenuje Predsjednik Županijskog ili Trgovačkog suda, pod uvjetima i na način kako je propisano Pravilnikom o sudskim tumačima. Posao sudskog tumača je - na zahtjev fizičke ili pravne osobe ili tijela državne vlasti - prevesti pisani ili izgovoreni tekst sa hrvatskog na strani jezik, sa stranog na hrvatski jezik ili s jednog stranog jezika na drugi strani jezik za koje je imenovan.

Sudski tumači izdaju prijevode koji su u potpunosti moraju biti vjerni tekstu izvornika.

N.T. Dalma d.o.o. nudi usluge ovjerenih prijevoda za sve jezike navedene u našoj ponudi, s time da se određeni jezici prvo moraju prevesti na neki drugi strani jezik, pa potom na željeni jezik radi nepostojanja sudskih tumača za te jezike u Republici Hrvatskoj.

Naša ponuda ne obuhvaća konsekutivne i simultane prijevode, već samo prijevode u pismenom obliku.